Akkerranden


In samenwerking met Vereniging Biotoopverbetering Zuid/West-Veluwe hebben wij een aantal akkerranden ingezaaid met bloemenmengels van zo’n dertig verschillende zaden. Het doel hiervan is meer biodiversiteit en het bevorderen van variatie in planten en dieren.

Een akkerrand met verschillende bloemen ziet er prachtig uit èn is heel goed voor de natuur. De bijen vliegen af en aan voor nectar, kleine insecten vinden er dekking en vogels halen er hun voedsel vandaan. Daarnaast zorgen de verschillende insecten voor natuurlijke bestuiving van de landbouwgewassen.


suikerbieten veldRondom de hele boerderij en in het midden tussen de akkers hebben wij een woeste grasstrook. Net als de akkerranden, zijn deze grasstroken ter bevordering van de flora en fauna. In de zomer is hier bijvoorbeeld de beschermde zandhagedis te vinden.